Koskenniemi - Psykologutredningar, Psykoterapi, Personalhandledning

Vi väljer teorier utifrån vad vi tror om livet och människan. I förklaringarna finner vi en trygghet men, som någon klok person har sagt, är förändringen det enda stabila i våra liv.  Glädje är färskvara för oss alla och avlöses av stunder när livet känns tyngre eller när vi drabbas av kriser som vi inte bett om.  Livsvisdom, tänker jag mig, är den strategi vi lär oss, när vi under livets lopp möter glädje och svårigheter, vårt sätt att hantera det faktum att livet är föränderligt.

Min teoretiska grund måste nog kallas eklektisk eftersom jag bär med mig alla de teorier som jag förälskat mig i under årens lopp. I första hand nämner jag den teori som min psykoterapiutbildning bygger på, nämligen den sociala konstruktionismen, där den vägledande tanken är att verkligheten byggs i ett samarbete mellan människorna. Psykodynamisk teori med tankar kring barndomens stora betydelse och det omedvetnas inverkan har påverkat mig mycket.

Jag har också influerats av de humanistiska tankegångarna som lägger fokus på den inre kompassen, vår inre stämma som hjälper oss vidare i olika situationer, liksom moderna KBT-tankar med österländska influenser som hjälper oss att på ett ”mindfullt” sätt stanna upp i vardagen och ta vara på livet som det är, här och nu. I min praktiska vardag lever dessa teorier inte bara i en fredlig samvaro, de klarar sig inte utan varandra…

Kontakta mig

Ta gärna kontakt med mig, oavsett om du är privatperson, företag eller offentlig förvaltning. Klicka på länken och fyll i formuläret eller ring mig på 070-2733522.

Till kontaktsidan

Redigera